Chuối cau sấy mộc không đường

Chuối cau sấy mộc không đường dựa trên độ ngọt tự nhiên của Chuối, không thêm đường cát

Thành phần: chuối cau, E202: 0.05-0.1%, độ ẩm 15-19%