Nước cốt dừa cấp đông – 100% natural coconut puree

100% nguồn gốc tự nhiên, không thêm nước, không thêm chất bảo quản/ 100% natural, no additives and water added
Nguồn gốc/ Origin: Việt Nam/ Vietnam
Màu sắc/ Color: trắng sữa/ milk white
Mùi/ Taste: vị đặc trưng/ characteristic taste, không có mùi lạ/ no strange smelling
Brix ref (%): >= 8
pH: >= 5.9
Chất béo/ Lipid (%): >= 28
Protein (g/100g): >= 2.5
Hàm lượng nước/ Water (%): 65
Đóng gói/ Packing: 20kg/thùng (4 túi x 05kg/túi/thùng)/ 20kg/box (4 bags x 05kg/bag/box)
Hạn sử dụng/ Shelf life: 12 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện bảo quản ở nhiệt độ – 18oC/ 12 months from production date under storage condition – 18oC