Nước Mãng cầu cấp đông – Frozen soursop puree

Khối lượng tịnh/ Net Weight (Kg): 200 ± 2; 20 ± 0.5
Pulp % (w/w): min 30
Brix %: min 13
Acid (%): 6.0 – 10.0
pH: 3.3 – 4.0
Màu sắc/ Color: trắng ngà/ Ivory White
Hương vị/ Flavor: đặc trưng của mãng cầu/ Characteristics of Soursop
Vi sinh/ Microbiology: Total Plate Count (Cfu/g): Max 100 Total Coliforms (Cfu/g): Neg. Yeast and Mold (Cfu/g): Max 10
Đóng gói/ Packing: 200kgs net/aseptic bag/220liter open head steel drum; 20 kgs net/aseptic bag/carton
Bảo quản/ Storage: giữ ở nhiệt độ âm 5oC hoặc thấp hơn/ Keep cool at 5 degrees Celsius or Lower
Bảo quản/ Shelf-Life: 12 tháng kể từ ngày sản xuất/ 12 months from production date