Nước xoài puree đóng chai – Mango puree in bottle

Puree Xoài cấp đông/ Frozen mango puree:

  • Pulp (%): min 30
  • Brix (%): min 10
  • Acid (%): 3-5
  • pH: 0.2 – 0.5
  • Màu sắc/ color: màu vàng/ yellow
  • Mùi vị/ Flavor: mùi đặc trưng/ characteristic
  • Bảo quản/ Storage: dưới/ under – 18oC