Thơm sấy dẻo

Thơm sấy dẻo được lấy từ giống Thơm Nữ Hoàng (Queen) trồng tại vùng đất Nghệ An, nơi không chịu ảnh hưởng năng suất và chất lượng bởi đất phèn, mặn như khu vực đồng bằng Sông Cửu Long. Hơn nữa, màu sắc thơm đất Nghệ An sau sấy giữ được màu sắc sáng vàng đẹp hơn so với Thơm Nữ Hoàng trồng tại Kiên Giang – Đồng bằng Sông Cửu Long.

Chúng tôi tự tin cung ứng cho thị trường xuất khẩu giống Thơm sấy dẻo với nguồn cung và chất lượng ổn định, dần dần cải thiện chất lượng theo nhu cầu của Khách hàng.