Xoài sấy mộc không đường

Xoài Keo sấy mộc không đường xuất khẩu: chỉ dùng 1 chất bảo quản SO2: 176.9mg/kg, độ ẩm dưới 13%, phù hợp tiêu chuẩn của Châu Âu.